Hëllefe se der Famill vum Hellege Josef an pater Joseph-Marie Verlaine bauen hiert klouschter an der géigend vu Weibleche, Et ass komplett gratis an huet zum zil, laanschtflich tëscht deenen, déi eng famill grënnen wëlle chrëschtlech

About