elo, vill Uertschafte

Si ll treffen Si schliisslech

soen: hey, ech denken, Si wierklech léiw, ech hat ze kommen a soen Moien oder ech prolyl géif et sécherlech bedauere kommen, während der Sich an d Aen an schaute zuversichtlich.

fir mech funktionéiert

Schued vun minderjährigen, Gewalt oder Menacen, Belästigung oder privacy invasioun, Verschleierung oder FALSCHDARSTELLUNG, oder phishing Schued vun minderjährigen, Gewalt oder Menacen, Belästigung oder privacy invasioun, Verschleierung oder FALSCHDARSTELLUNG, oder phishing Schued vun minderjährigen, Gewalt oder Menacen, Belästigung oder privacy invasioun, Verschleierung oder FALSCHDARSTELLUNG, oder phishing

About